Informatie en garanties

‘Veilig op reis’ staat op nummer 1 bij KRAS Busreizen, daarom zetten we alle garanties en voorzorgsmaatregelen voor u op een rij.

Geld terug garantie
Als blijkt dat wij uw busreis in verband met het coronavirus moeten annuleren (14 dagen voor vertrek), nemen wij contact met u op om de eventuele alternatieven te overleggen. Besluit u definitief af te zien van uw vakantie met KRAS Busreizen, dan ontvangt u binnen 14 dagen de betaalde reissom (geen voucher) terug. Ook maakt KRAS Busreizen in dit geval zorgvuldig de afweging of de reis veilig uitgevoerd kan worden en uw vakantiebeleving niet negatief beïnvloed zal worden.

Flexibel omruilen
KRAS Busreizen biedt de mogelijkheid om uw geboekte reis, tot acht weken vóór vertrek, kosteloos om te boeken naar een andere reisdatum en/of reisbestemming. Deze alternatieve reis dient te vertrekken vóór 1 november 2024.

Mocht de reissom hoger uitvallen, dan krijgt u een aanvullende nota voor de meerprijs. Mocht de reis goedkoper uitvallen, dan betaalt KRAS Busreizen het verschil aan u terug, tot 50% van de initiële reissom. Deze omboekingsmogelijkheid is niet van toepassing op (deel) annuleringen; in dit geval zijn de ANVR-annuleringsvoorwaarden van toepassing. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist KRAS Busreizen. U kunt uw reis maximaal 1 keer omboeken.

Repatriëringsgarantie bij calamiteiten
Als u een busreis bij ons heeft geboekt dan bent u bij calamiteiten gedekt voor repatriëring vanaf uw bestemming. Bij een calamiteit op uw bestemming als een pandemie, natuurramp of negatief reisadvies bent u ervan verzekerd dat KRAS Busreizen er voor zorgt dat u veilig thuiskomt. KRAS Busreizen is in dit geval 24 uur per dag bereikbaar. De situatie ter plaatse wordt door lokale en provinciale overheden bepaald. We zijn daar afhankelijk van. Samen met onze reisleider en/of chauffeur bieden wij u waar mogelijk alle hulp en bijstand.

Meer hierover leest u in de ANVR Reizigersvoorwaarden.

Reisadviezen
Reizen naar bestemmingen die hun grenzen geopend hebben en waarvoor het Ministerie van Buitenlandse Zaken géén ontradend reisadvies geeft, gaan in principe door. De definitieve beslissing hierover neemt KRAS Busreizen uiterlijk 14 dagen voor de geplande vertrekdatum. Heeft of krijgt de bestemming een ontradend reisadvies, dan beslist KRAS Busreizen uiterlijk 14 dagen voor vertrek over het wel of niet doorgaan van de reis. Is er een ontradend reisadvies van kracht, dan wordt de reis door KRAS Busreizen geannuleerd. KRAS Busreizen baseert zijn beslissing op de te bezoeken regio’s en plaatsen in het land en de doorreislanden van het geboekte arrangement, waarop de beperkingen van toepassing zijn. Is het ontradend reisadvies op een ander deel van land van toepassing, dan heeft dit geen gevolgen voor de door u geboekte reis.

Bekijk de laatste reisadviezen op de website van de Rijksoverheid.

Goed verzekerd op reis
Een reisverzekering en annuleringsverzekering waren altijd belangrijk, maar ook juist nu in tijden van corona. Een reisverzekering behoedt de reiziger voor hoge kosten door onvoorziene omstandigheden tijdens de reis, waaronder corona-gerelateerde omstandigheden. Een annuleringsverzekering dekt in veel gevallen annuleringskosten als u niet op reis kunt in verband met het coronavirus, bijvoorbeeld door besmetting of verplichte quarantaine. Lees meer over het belang en de voordelen van een reis- en annuleringsverzekering op onze informatiepagina over verzekeringen.

Belangrijk
Kijk regelmatig op de sites van Buitenlandse Zaken en het RIVM voor de meest relevante regelgeving en inreis voorwaarden, omtrent het reizen naar het buitenland en corona-beperkingen, individueel per land en uw doorreislanden. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk, net als voor de vereiste grensdocumenten, dat u voldoet aan de gestelde eisen van het land en de eventuele doorreislanden. Mocht u niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, dan zullen alle hieruit voortvloeiende kosten en eventuele uitsluiting van verdere deelname aan de reis voor eigen rekening komen.

Bekijk de laatste reisadviezen op de website van de Rijksoverheid.

Lugano
×

ANVR Corona Protocol

ANVR Covid19-protocol 2022 voor groepsreizen

Groepsreizen brengen met zich mee dat zowel de deelnemer aan de groepsreis als de reisonderneming rekening moeten houden met de overige deelnemers, ook waar het gaat om Covid-19.

We wijzen erop dat de inhoud van het protocol kan wijzigen door veranderende wet- en regelgeving. (18-07-2022)

Deze informatie geven we je voor de reis…
• We volgen tijdens de reis uiteraard de regels en voorschriften van de lokale overheden op de bestemming op het gebied van Covid19 (voor o.a. mondkapjes/testen/afstand houdenquarantaine);

• We hanteren de Nederlandse advisering inzake Covid19 als er geen of geen duidelijke lokale regelgeving is op de bestemming;

• We zullen reizigers bij zichtbare klachten vragen of verplichten (op grond van lokale regelgeving) een zelftest te doen;

• We zonderen reizigers met een positieve test (zelftest, antigeentest en/of PCR-test) (of reizigers met zichtbare klachten die weigeren een zelftest te doen) gedurende 5 dagen af van de rest van de groep, behalve als de lokale regelgeving een langere periode voorschrijft. Gedurende die periode kan de reiziger niet deelnemen aan het programma;

• We geven het advies aan kamergenoten van iemand die positief getest is ook een (zelf)test toe doen;

• We vragen u in geval van afzondering van de groep in isolatie / quarantaine te gaan op de daartoe door de lokale overheden aangewezen locatie;

• We verlenen u indien gewenst en/of noodzakelijk hulp en bijstand bij het vinden van een plek voor isolatie / quarantaine, voor vervoer terug / verder naar de groep en voor eventueel alternatief vervoer naar huis;

• We verlenen hulp en bijstand, maar alle eventuele aanvullende kosten die te maken hebben met de afzondering van de groep (hotelkosten/vervoerskosten enz.) komen voor uw eigen rekening;

• We adviseren u daarom nadrukkelijk de mogelijkheid te onderzoeken van het afsluiten van een verzekering die (een deel van) deze kosten dekt;

Wat doen we dan tijdens de reis…
• We vragen of verplichten (op grond van lokale regelgeving) je bij zichtbare klachten een zelftest te doen;

• We zonderen u bij een positieve test (zelftest, antigeentest en/of PCR-test) (of reizigers met zichtbare klachten die weigeren een zelftest te doen) gedurende 5 dagen af van de rest van de groep, behalve als de lokale regelgeving een langere periode voorschrijft;

• We vragen u in geval van afzondering van de groep in isolatie / quarantaine te gaan op de daartoe door de lokale overheden aangewezen locatie;

• We verlenen u indien gewenst en/of noodzakelijk hulp en bijstand bij het vinden van een plek voor isolatie / quarantaine, voor vervoer terug / verder naar de groep en voor eventueel alternatief vervoer naar huis;

• We geven het advies aan kamergenoten van iemand die positief getest is ook een (zelf)test te doen;

• We verlenen hulp en bijstand, maar alle eventuele aanvullende kosten die te maken hebben met de afzondering van de groep (hotelkosten/vervoerskosten enz.) komen voor uw eigen rekening;

• We adviseren u in een dergelijk geval om tijdens de reis zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw verzekeraar.

Wat vragen we na de reis…
• We vragen u bij een positieve test binnen 5 dagen na thuiskomst ons te informeren;

• We informeren dan de overige reizigers, desgewenst anoniem;

• We informeren indien noodzakelijk eventuele partners op locatie.

Verzekeringen
• We verstrekken indien vereist door de verzekering bewijs van uitsluiting van de groep en (indien bij ons bekend) bewijs van schade.

Venetië
×