Reisvoorwaarden | KRAS Busreizen

×

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Kras Bus Tours (KvK: 83525408) handelend onder de naam KRAS Busreizen is aangesloten bij SGR/SGRZ. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Voor alle boekingen, die worden gemaakt, voert Stichting Garantiefonds Reisgelden een verplichte deelnemersbijdrage in van € 5 per persoon per boeking. Dit bedrag wordt door KRAS Busreizen bij de reiziger in rekening gebracht en afgedragen aan Stichting Garantiefonds Reisgelden. Je vindt deze bijdrage terug op het moment dat je gaat boeken. In geval van annulering van de reis door de klant of door de reisorganisator blijft de bijdrage verschuldigd. Alleen indien het vooraf aangegeven minimum aantal deelnemers voor een reis niet wordt behaald, is de bijdrage niet verschuldigd.

Calamiteitenfonds

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

• (een deel van) je reissom terugkrijgt, indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
• jij de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij jou vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Voor alle boekingen die worden gemaakt bedragen de verplichte kosten € 2,50 per boeking (max. 9 deelnemers). Bekijk de website van het calamiteitenfonds voor meer informatie.

ANVR-Reizigersvoorwaarden

Kras Bus Tours (KvK: 83525408) handelend onder de naam KRAS Busreizen is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden), die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dien je aan te vinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie.

Bekijk ANVR-reizigersvoorwaarden
Bekijk ANVR-brochure

ANVR Touringcarclassificatie

ANVR Touringcarclassificatie
ANVR-organisatoren van busreizen hebben ten behoeve van de duidelijkheid voor hun reizigers afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de bussen standaard vast te leggen. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen Tourist Class, Comfort Class en Royal Class. KRAS Busreizen biedt reizen aan met Comfort Class bussen. N.B. Op onze reizen waar een lokale bus wordt ingezet, kunnen de faciliteiten van de bus afwijken van bovengenoemde classificaties.

Busvervoer Nederland (onderdeel van Koninklijk Vervoer Nederland)
Reis veilig, kies voor Busvervoer Nederland! Veilig, comfortabel en milieubewust. Alle ANVR-bustouroperators, dus ook KRAS Busreizen, werken uitsluitend met touringcarbedrijven die het Busvervoer Nederland keurmerk hebben, bestaande uit het ISO 9001, aangevuld met de kwaliteitsnorm van Busvervoer Nederland.

Als je bij KRAS Busreizen in de bus stapt, ben je verzekerd van het volgende:
• Het touringcarbedrijf werkt volgens de strenge regels van Busvervoer Nederland
• Elk jaar wordt het touringcarbedrijf daarop gecertificeerd
• De chauffeur beschikt over de vereiste diploma’s, ruime ervaring en volgt iedere 5 jaar bijscholing volgens Code 95, waarbij een rijvaardigheidsanalyse door CCV-CBR verplicht is
• De regels voor rij- en rusttijden worden strikt nageleefd
• De bus voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid
• Ook het comfort van de touringcar is van het hoogste niveau volgens de ANVR-busclassificatie Comfort Class
• Mocht er onverhoopt iets misgaan: je keurmerkbedrijf is adequaat verzekerd

Roken in de bus
ANVR reisorganisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er uiteraard de mogelijkheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken.

Annulering door de reiziger
1. Standaard annuleringskosten
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan de reisorganisator de hoofdboeker naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en SGR-bijdragen de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
bij annulering op de vertrekdag of later: 100% van de reissom (volledige reissom).
De hoofdboeker heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te ontbinden. De hoofdboeker heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 56 dagen voor vertrek.

2. Deelannulering
Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de KRAS Busreizen aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

3. Geen kosten bij dekkingsbeperking/uitkeringsvatbare situatie
Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen voor vertrek kosteloos worden geannuleerd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.

4. Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

5. Indeplaatsstelling
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor indeplaatsstelling kiest, is artikel 8 ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reis- en Boekingsvoorwaarden).

De navolgende bepalingen zijn door KRAS Busreizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Reisadvies, gezondheid en vaccinatie
KRAS Busreizen conformeert zich te allen tijde aan het uitgegeven reisadvies door de Rijksoverheid. Je kunt zelf het reisadvies per land raadplegen op www.rijksoverheid.nl. Voor reizen naar het buitenland adviseert KRAS Busreizen je de betrokken instanties (GGD en/of je huisarts), te raadplegen over eventuele noodzakelijke vaccinaties.

Opstapplaatsen
De van toepassing zijnde opstapplaatsen staan vermeld op de informatiepagina van de betreffende reis onder het tabblad ‘opstapplaats’ op onze website www.krasbusreizen.nl. Als de door jou geboekte opstapplaats om reis-technische redenen niet kan worden aangedaan, krijg je de kosten op basis van openbaar vervoer (2e klasse) van ons vergoed. Ter verduidelijking: dit zijn de kosten van de door jou gekozen opstapplaats naar de door ons aangewezen opstapplaats. Je kunt jouw opstapplaats kosteloos wijzigen tot 10 werkdagen voor vertrek. Binnen 10 werkdagen voor vertrek alleen op aanvraag en met eventuele wijzigingskosten. De locaties van de opstapplaatsen kunnen gedurende het jaar wijzigen door veranderingen van lokale overheden, werkzaamheden etc. De definitieve opstapplaats vind je in de reispapieren.

Opstaptijd en vertragingen
Je reispapieren ontvang je ca. 8 dagen voor vertrek. De vertrektijd, die staat vermeld in de reispapieren, is definitief. Je dient 15 minuten voor de vermelde vertrektijd aanwezig te zijn op de opstapplaats. Indien je te laat bent (om welke reden dan ook) kan het zijn dat je de bus mist. Je dient dan zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het noodnummer. Onze medewerkers nemen dan de mogelijkheden met je door om op een later tijdstip op een andere opstapplaats of op het wisselpunt op te stappen. Vervoer en eventuele andere kosten die hieruit voortvloeien, zijn voor eigen rekening. Restitutie van de reissom wordt niet gegeven, indien je zelf, om welke reden dan ook, de bus hebt gemist.

Reisduur
De reisduur wordt aangegeven in hele dagen, tenzij anders vermeld. De dagen van vertrek en aankomst worden meegeteld, ongeacht de vertrek en/of aankomsttijd.

Zitplaatsen in de bus
Het is niet mogelijk om een voorkeur of reservering te maken voor een zitplaats in de bus. Tijdens de reis zal vaak een roulatie worden toegepast waardoor je iedere dag een andere zitplaats hebt. In verband met corona hygiëne voorschriften is het mogelijk dat je gedurende de gehele reis dezelfde zitplaats behoudt.

Minder validen
Je bent verplicht bij boeking alle bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis over je eigen lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door jou aangemelde groep reizigers, te melden. Als je in deze informatieplicht tekort schiet, kan dit tot gevolg hebben dat jij en jouw eventuele reisgenoten door of namens KRAS Busreizen van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan jou in rekening gebracht.

Rolstoel, rollator en scootmobiel
Wanneer je een hulpmiddel zoals een scootmobiel, rolstoel of rollator wilt meenemen, ben je verplicht deze bij boeking door te geven i.v.m. de beperkte laadruimte in de bus. Hulpmiddelen dienen inklapbaar te zijn en er geldt een maximum afmeting van 90 x 80 x 40 cm (ingevouwen). Voor rolstoelen en rollators geldt een maximum gewicht van 20 kg, voor scootmobielen is dit 30 kg inclusief accu. Het in- en uitladen van de scootmobiel doe je samen met de chauffeur, omdat het vanwege de Arbowetgeving niet toegestaan is dat de chauffeur dit alleen doet. Een scootmobiel komt ter vervanging van 1 koffer of reistas. Je dient er rekening mee te houden dat tijdens de excursies bepaalde locaties niet of moeilijk te bereiken zijn met een hulpmiddel, dat niet alle hotels 'rolstoelvriendelijk' zijn en dat rondreizen en stedentrips vaak niet, of minder geschikt zijn. Je aanmelding voor het meenemen van een hulpmiddel is op basis van beschikbaarheid. Bovenstaande hulpmiddelen worden in de bagageruimte van de touringcar geplaatst. Alle bagagestukken dienen deugdelijk te zijn verpakt en voorzien van een duidelijke aanduiding van naam, telefoonnummer en de bestemming. Het verpakken van bagage is de verantwoordelijkheid van de passagier. Bij het veroorzaken van schade door de bagage van de passagier aan derden valt dit geheel onder de verantwoordelijkheid van de passagier. Wanneer je geen melding hebt gedaan, kan de rollator of rolstoel worden geweigerd door de chauffeur, hoe vervelend dit ook voor je kan zijn. Het is absoluut noodzakelijk om hulpmiddelen aan te melden om teleurstelling te voorkomen. Note: op de reguliere reizen van KRAS Busreizen is het niet toegestaan een scootmobiel of elektrische rolstoel mee te nemen.

Bagage
Je bent zelf verantwoordelijk voor je bagage. Tijdens de reis mag je één koffer meenemen met de volgende maximale afmetingen: 80 x 50 x 35 cm. Het gewicht van deze koffer mag niet boven de 20 kilogram uitkomen. Naast één koffer mag je 1 stuk handbagage meenemen met een maximale afmeting van 60 x 35 x 15 cm en max. 5 kilo. Je handbagage moet onder je stoel of boven in het bagagerek worden geplaats. Je dient altijd over een geldig reisdocument (paspoort / ID-kaart) te beschikken tijdens de reis. Waardevolle spullen dien je in je handbagage te houden en niet uit het oog te verliezen. Vergeet niet om kofferlabels aan al je bagage te bevestigen. Bagage, die zich gedurende de nacht in de onbeheerde bus bevindt, is niet verzekerd. Op het wisselpunt ben je er zelf verantwoordelijk voor, dat je je bagage bij/in de juiste bus zet. Wij raden je aan een reisverzekering af te sluiten voor evt. schade, verlies of diefstal van je bagage. Indien tijdens de reis een dergelijk geval zich voordoet, dan ben je verplicht en zelf verantwoordelijk voor aangifte bij de politie en reisverzekering. Doe je geen aangifte op moment van constatering, dan bestaat het risico dat de verzekeringsmaatschappij je declaratie niet meer in behandeling neemt en niet overgaat tot vergoeding.

Geneesmiddelen en Opiumwet
Neem je geneesmiddelen mee die onder de Opiumwet vallen, dan moet voor deze geneesmiddelen naar bepaalde bestemmingen een Engelstalige medische verklaring meegenomen worden. Het reizen met deze geneesmiddelen zonder verklaring kan strafbaar zijn.

Preferenties
Preferenties zijn slechts zeer beperkt toegestaan. Je preferentie(s) die je bij het boeken van de reis kenbaar hebt gemaakt, worden doorgegeven aan de betreffende relatie of leverancier. Een preferentie is echter nooit gegarandeerd en maakt ook geen deel uit van de reisovereenkomst.

Essenties
Een essentie is een voorwaarde voor het plaatsen van een definitieve boeking. De kosten voor het aanvragen van een essentie bedragen € 30 per aanvraag. Kunnen wij aan de essentie voldoen, dan krijg je hier per email een bevestiging van. Kunnen wij niet aan de essentie voldoen dan bedragen de kosten € 10 per aanvraag. De eventuele meerkosten voor het bewerkstelligen van een essentie, dien je vaak zelf ter plaatse te betalen. Deze extra te betalen kosten zijn niet bij de aanvraagkosten inbegrepen.

Diëten
Als je gebonden bent aan een dieet, dien je dit bij boeking aan ons door te geven. Wij zullen dit dan kenbaar maken bij het hotel. Het betreft hier altijd een preferentie, garanties kunnen wij niet geven. KRAS Busreizen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de uitvoering van je dieetwensen. Eventuele extra kosten dien je ter plaatse te voldoen.

Vertrekgarantie
Wij proberen de doorgang van zoveel mogelijk reizen te garanderen. Op het tabblad ‘data en prijzen’ van de betreffende reis op onze website www.krasbusreizen.nl staat per datum aangegeven of gegarandeerd vertrek van toepassing is. De genoemde gegarandeerde vertrekken zijn onder voorbehoud van bijvoorbeeld eventuele reis-beperkende maatregelen gesteld door overheden. Tevens zijn gegarandeerde vertrekdata altijd onder voorbehoud van annuleringen, waardoor het resterende aantal deelnemers onder het minimum aantal deelnemers komt te liggen. KRAS Busreizen kan niet aansprakelijk gesteld worden, wanneer wij genoodzaakt zijn een reis met gegarandeerd vertrek, te moeten annuleren. Bij annulering van onze zijde word je een alternatief geboden. Dezelfde reis op een andere datum, dan wel een andere bestemming op dezelfde of andere vertrekdatum. Wil je geen gebruik maken van het aangeboden alternatief, dan worden de door je betaalde reisgelden volledig teruggestort, mits de betreffende onderdelen ook bij KRAS Busreizen zijn afgenomen. Indien KRAS Busreizen de reis moet annuleren dan ontvang je tijdig bericht. Afhankelijk van de reisduur is dit:
• Reisduur t/m 6 dagen: uiterlijk 8 dagen voor vertrek;
• Reisduur van 7 t/m 10 dagen: uiterlijk 14 dagen voor vertrek;
• Reisduur van 11 t/m 21 dagen: uiterlijk 21 dagen voor vertrek.
De aanvangsdatum van je groepsreis geldt altijd als uitgangspunt.

Minimum aantal deelnemers
Voor alle aangeboden reizen door KRAS Busreizen geldt een minimum aantal deelnemers. Het minimum aantal deelnemers staat vermeld op de informatiepagina van de betreffende reis onder het tabblad 'extra info'. Met minder dan het vermelde aantal minimum deelnemers kan de reis niet worden uitgevoerd. Wij behouden ons het recht voor om de reis kosteloos te annuleren. Bij annulering van onze zijde word je een alternatief geboden. Dezelfde reis op een andere datum, dan wel een andere bestemming op dezelfde of andere vertrekdatum. Wil je geen gebruik maken van het aangeboden alternatief, dan worden de door jou betaalde reisgelden volledig teruggestort. Mocht het minimale aantal deelnemers niet worden bereikt dan ontvang je tijdig bericht. Afhankelijk van de reisduur is dit:
• Reisduur t/m 6 dagen: uiterlijk 8 dagen voor vertrek;
• Reisduur van 7 t/m 10 dagen: uiterlijk 14 dagen voor vertrek;
• Reisduur van 11 t/m 21 dagen: uiterlijk 21 dagen voor vertrek.
De aanvangsdatum van je groepsreis geldt altijd als uitgangspunt.

Bij te boeken opties
Tijdens de reis kun je deelnemen aan het dagprogramma. Deelname aan een aantal excursies en/of dagtrips wordt voorafgaand aan de reis al bij boeking gevraagd. Deze bij te boeken optie(s) zijn optioneel bij te boeken en staan duidelijk op de informatiepagina op onze website www.krasbusreizen.nl van de betreffende reis vermeld. Het betreffen vaak excursies en/of dagtrips welke voorafgaand aan de reis door KRAS Busreizen aangemeld en/of gereserveerd dienen te worden. Je ontvangt op je bevestiging/factuur de gegevens van de vooraf geboekte optie(s) en betaalt hiervoor voorafgaand aan de reis aan KRAS Busreizen. In sommige gevallen gelden voor de vooraf aangeboden optie(s) afwijkende annuleringsvoorwaarden. Tijdens de reis is het in sommige gevallen alsnog mogelijk om de vooraf aangeboden bij te boeken optie(s) te boeken. Dit kunnen wij echter niet garanderen. De mogelijkheid is aanwezig dat je niet meer aan de vooraf aangeboden bij te boeken optie(s) kunt deelnemen. Indien je tijdens de reis alsnog wilt deelnemen aan een vooraf aangeboden optie, dien je de betaling contant aan de chauffeur te voldoen. Deze bij te boeken optie(s) zijn vrijblijvend en niet verplicht. Note: ook voor optionele excursie is een minimum aantal deelnemers van 20 personen per excursie van toepassing. Beneden dit aantal deelnemers kan de betreffende optionele excursie niet doorgaan.

Extra excursies
Op de bestemming of tijdens de reis kunnen bijvoorbeeld door lokale aanbieders extra excursies worden aangeboden, die contant ter plaatse moeten worden afgerekend. Wij willen jou erop wijzen, dat excursies en activiteiten die niet vermeld worden in het reisprogramma van KRAS Busreizen, geen deel uitmaken van de reisovereenkomst.

Overmacht/annuleren excursies/dagprogramma
Slecht weer, de weg geblokkeerd en eventuele andere redenen kunnen oorzaak zijn, dat wij genoodzaakt zijn om een (optioneel bij te boeken) excursie of dagprogramma ter plaatse moeten annuleren of het dagprogramma moeten wijzigen. Je kunt ervan uitgaan dat wij, mocht zich dit voordoen, onze uiterste best doen om je een zo goed mogelijk alternatief en zo optimaal mogelijk programma te bieden. Wij behouden ons tevens het recht voor om een (optioneel bij te boeken) excursie te annuleren bij onvoldoende deelname (minimum aantal deelnemers 20).

Entreegelden
Entreegelden zijn exclusief, tenzij anders vermeld op de informatiepagina op onze website www.krasbusreizen.nl van de betreffende reis. Onder entreegelden wordt niet het busvervoer verstaan. Wel entreegeld voor een museum, een lokale gids, een boottocht, een kasteelbezoek etc. In je reispapieren tref je een aantal indicatietarieven van entreegelden ter plaatse aan. Je bepaalt zelf of je wilt deelnemen aan een excursie of dagprogramma waarvoor entreegelden gelden. Entreegelden dienen vaak contant ter plaatse te worden voldaan.

Lokale gidsen
Onze deskundige chauffeurs weten veel, maar een lokale gids kan je soms net wat meer vertellen over alle ins en outs op je reisbestemming. Bij veel reizen maken wij daarom gebruik van lokale gidsen. Deze kunnen inclusief zijn bij de reissom, maar in veel gevallen kun je ook een stadstour of –wandeling optioneel reserveren. Indien mogelijk, proberen wij een Nederlandssprekende gids te reserveren. Helaas zijn Nederlandssprekende gidsen niet overal beschikbaar. In geval van geen beschikbaarheid reserveren wij een Duits- of Engelssprekende gids. In een aantal landen is het verplicht een lokale gids in te huren om uitleg te mogen geven over lokale bezienswaardigheden.

Prijzen/reissom
De genoemde prijzen zijn exclusief reserveringskosten en bijdragen aan het Calamiteitenfonds en SGR op basis van bezetting in een 2-persoonskamer, tenzij anders vermeld. Alle gepubliceerde prijzen zijn onder voorbehoud. Het kan voorkomen dat reizen voor vertrek goedkoper worden aangeboden in de nieuwsbrief, advertenties en op de website. Om bijvoorbeeld het minimum aantal deelnemers te behalen kan KRAS Busreizen een prijsverlaging doorvoeren voor vertrek. Er zal geen restitutie van het verschil in prijs plaatsvinden voor reeds eerder gemaakte boekingen, hoe vervelend dit ook kan zijn. Prijzen kunnen ook naar boven worden aangepast wanneer KRAS Busreizen bijvoorbeeld extra hotelkamers duurder moet inkopen, voor een veelgevraagde reisdatum. Het kan eveneens voorkomen dat reizigers voor eenzelfde reis verschillende reissommen hebben betaald. Dit is tevens van toepassing op de bij te boeken opties.

Prijzen onder voorbehoud
Alle gepubliceerde prijzen en aanbod zijn onder voorbehoud. Met het openbaren van dit aanbod vervallen al onze vorige aanbiedingen en prijzen uit eerdere publicaties. De prijzen zijn een momentopname. De systeemprijs op het moment van je boeking is de geldige prijs.

Reserveren
Je kunt de reis van je keuze telefonisch of via onze website www.krasbusreizen.nl reserveren. Wanneer je met meerdere personen tegelijk boekt, vorm je een ‘party’. Het adres van de hoofdboeker fungeert als correspondentieadres en ontvangt ook de factuur/boekingsbevestiging. De hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele betaling. Op het moment dat je telefonisch of via internet je gegevens hebt doorgegeven, beschouwen wij dit direct als een definitieve reservering. Na reservering ontvang je een bevestiging van de gemaakte boeking, waarop het gereserveerde staat vermeld inclusief de reissom.

Reserveringskosten / administratiekosten
Per boeking (maximaal 9 personen) brengen wij je € 25 reserveringskosten in rekening. Voor wijzigingen binnen je gemaakte boeking dien je € 10 administratiekosten te betalen.

Betalen en aanbetalen
Wanneer je langer dan 6 weken voor de vertrekdatum van je reis boekt, dien je een aanbetaling van 30% te doen. Het aanbetalingsbedrag dient binnen 14 dagen na het maken van de boeking bij KRAS Busreizen binnen te zijn. Het restant van de reissom dient 6 weken voor vertrek bij KRAS Busreizen binnen te zijn. Voor alle boekingen die binnen 6 weken vertrekken geldt, dat de volledige reissom direct bij boeking in één keer moet worden voldaan.

Boekingen op aanvraag
Een aanvraagboeking is een opdracht door de reiziger aan de reisonderneming om een reis te reserveren die niet (of niet in zijn geheel) voorradig is en waarvan nog niet duidelijk is of deze beschikbaar komt. De reiziger is aan de opdracht gebonden, tenzij de reis niet beschikbaar komt, of wel beschikbaar komt, maar tegen een hogere prijs. De reiziger kan, als de reis beschikbaar komt tegen een hogere prijs, de reisorganisator niet houden aan de prijs van de aanvraag. Binnen de looptijd van de aanvraag is opzegging van een aanvraagboeking alleen mogelijk tegen betaling van annuleringskosten. Bij een aanvraagboeking is tevens de opstapplaats ook op aanvraag. Voor de duidelijkheid: je gemaakte boeking op aanvraag is niet vrijblijvend en je kunt deze niet kosteloos annuleren.

Verzekeringen
Wij raden je dringend aan een goede reis-, ongevallen- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Een ongeluk zit in een klein hoekje en de kosten in het buitenland kunnen hoog oplopen. Laat je ook goed informeren over de polisvoorwaarden indien je een doorlopende verzekering hebt. Soms is een aanvullende verzekering noodzakelijk om in bepaalde gevallen gedekt te zijn.

Verplichte verzekering fietsreizen
Je bent verplicht om bij deelname aan de fietsreizen een reis- en ongevallenverzekering te hebben afgesloten.

Fietsreizen - meenemen eigen fiets
KRAS Busreizen behandelt je fiets uiteraard met grote zorg. Desondanks kan er toch (lak)schade aan je fiets ontstaan tijdens het vervoer in de fietsentrailer, dan wel tijdens het in- en uitladen van de fiets. KRAS Busreizen kan voor deze schade niet aansprakelijk worden gesteld.

Fietsreizen - huurfiets
De huurprijs is inclusief dekking voor schade en/of diefstal van de gehuurde fiets. Het eigen risico bedraagt € 75 per incident. KRAS Busreizen behoudt zich het recht voor om diefstal, schade aan de fiets of schade ten gevolge van verlies (van onderdelen) van de fiets te verhalen op de deelnemer bij nalatigheid, opzet of grove schuld. Het risico bedraagt maximaal de nieuwwaarde van de fiets; Batavus E-bike (of gelijkwaardig) maximaal € 2699, Batavus Toerfiets (of gelijkwaardig) maximaal € 849. Schade ten gevolge van nalatigheid, opzet of grove schuld van de gebruiker van een fiets kan niet worden afgekocht en valt dus niet onder de dekking. In geval van diefstal dien je zelf aangifte te doen bij de lokale politie. In alle gevallen geldt dat je zelf verantwoordelijk bent voor de huurfiets en deze te allen tijde op slot dient te zetten. Bij diefstal van de huurfiets dien je de fietssleutel en het opgemaakte politierapport te overhandigen. Indien deze niet in je bezit zijn, wordt de volledig prijs (aankoopsom) van de huurfiets bij je in rekening gebracht. Het aansprakelijkheidsrisico ten aanzien van derden bijvoorbeeld in verband met toegebracht letsel, materiële schade etc. valt niet onder de dekking.

Fiets- en wandelreizen - veiligheid en bescherming
Als fietser of wandelaar ben je extra kwetsbaar. KRAS Busreizen raadt je dan ook sterk aan te allen tijde beschermende kleding en gepast schoeisel te dragen. Daarnaast adviseren wij met klem om op de fiets een valhelm te dragen. In sommige landen is het dragen van een helm zelfs verplicht, evenals het dragen van een reflecterend veiligheidshesje. Je dient zelf voor beschermende kleding en/of schoeisel en fietshelm zorg te dragen.

Reisdocumenten
Je dient tijdens de reis te allen tijde te beschikken over een geldig reisdocument. Wij verzoeken je nadrukkelijk om altijd een geldig paspoort/ID-kaart mee te nemen. Controleer altijd ruim voor vertrek de geldigheidsduur van je paspoort / ID-kaart. Voor bepaalde reizen moet je paspoort nog 3 of 6 maanden na terugkomst geldig zijn. Voor sommige reizen naar Rusland dien je tevens te beschikken over een visum. Houd ook rekening met de landen waar je doorheen reist of eventueel op excursie gaat. Indien tijdens de reis blijkt dat je niet beschikt over de geldige reisdocumenten en door lokale autoriteiten wordt verboden om verder te reizen, kan KRAS Busreizen hier nooit voor aansprakelijk worden gehouden. Je bent te allen tijden zelf verantwoordelijk voor een geldig reisdocument. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn dan ook voor eigen rekening.

Reispapieren
Wanneer de volledige betaling van je geboekte reis bij ons binnen is, ontvang je ca. 8 dagen voor vertrek de reispapieren met de definitieve vertrektijd, accommodatie(s) informatie, eventuele vouchers, extra reserveringen en verzekeringen, indicatie excursietarieven, informatie voor thuisblijvers en het noodnummer van KRAS Busreizen.

Reizen minderjarige
Reis je met, of als minderjarig kind (tot de leeftijd van 18 jaar) naar het buitenland dan zijn er extra regels en mogelijke controles aan de grenzen. Wij adviseren je om je hier goed over te (laten) informeren en de juiste grens- en/of reisdocumenten mee te nemen. Je bent hier te allen tijde zelf verantwoordelijk voor. Jongeren t/m 17 jaar die zonder begeleiding van een volwassene reizen, dienen in het bezit te zijn van een verklaring ondertekend door hun ouders/verzorgers. KRAS Busreizen en/of haar chauffeurs en/of (reis)begeleiders zijn nooit verantwoordelijk voor het begeleiden van een minderjarige tijdens de reis. De verantwoordelijkheid ligt altijd bij de ouders/verzorgers. Let op: sommige landen hanteren extra en/of alternatieve reisvoorwaarden, laat je goed informeren en zorg voor de juiste papieren.

Klachten, opmerkingen, onvolkomenheden
KRAS Busreizen doet haar uiterste best om je vakantie probleemloos te laten verlopen. Mocht je ondanks onze inspanningen toch een onvolkomenheid constateren, dan dien je dit tijdens de reis aan je chauffeur en/of reisleider kenbaar te maken. In de meeste gevallen kan je probleem direct worden opgelost. Als de klacht ter plaatse niet gemeld is bij de chauffeur/reisleider, en je hebt ons niet de mogelijkheid geboden het probleem ter plaatse direct op te lossen, dan kunnen wij de klacht achteraf niet meer in behandeling nemen. Wordt de klacht, ook na melding bij de chauffeur/reisleider, niet naar tevredenheid opgelost, dan dien je de onvolkomenheid binnen één maand na terugkomst aan ons voor te leggen. Dit kan online door het invullen van het contactformulier op onze website www.krasbusreizen.nl met een toelichting van de onvolkomenheid en de genomen acties. Je kunt ook een email met deze toelichting en acties sturen naar info@krasbusreizen.nl. Een onvolkomenheid kan alleen worden ingediend door de hoofdboeker. Een onvolkomenheid die niet tijdig wordt ingediend (binnen 4 weken na terugkomst), kan niet in behandeling worden genomen.

Voor- en naseizoen
In het voor- en naseizoen (periode: vanaf 1 okt tot 1 mei) kan het voorkomen dat niet alle excursies (volledig) uitgevoerd kunnen worden. Soms zijn locaties nog gesloten, niet in gebruik of niet bereikbaar. Je chauffeur zal altijd proberen een passend alternatief aan te bieden. Ook dien je er rekening mee te houden dat in de accommodatie(s) en de plaatsen waar je verblijft bepaalde faciliteiten niet beschikbaar zijn en dat winkels, bars, restaurants, e.d. gesloten zijn. Om welke reden dan ook kan de directie van een accommodatie besluiten dat bepaalde onderdelen van een programma geen doorgang vinden of dat bepaalde faciliteiten niet aangeboden worden vanwege beperkende gezondheidsmaatregelen, voor- en/of laagseizoen of bij onvoldoende belangstelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een à-la-carterestaurant, thema-avond, dansavond, spa, fitness of zwembad. Ook vinden er af en toe onderhoudswerkzaamheden plaats in accommodaties, wat de reden kan zijn van het tijdelijk niet aanbieden van een faciliteit. Deze maatregel komt meestal de veiligheid en/of hygiëne ten goede. KRAS Busreizen kan hiervoor niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Voorbehoud
KRAS Busreizen behoudt het recht een excursie te annuleren bij onvoldoende deelname, je in een ander hotel van dezelfde categorie onder te brengen en een wijziging aan te brengen in het reisplan als daartoe aanleiding is. Tevens kan een afgegeven vertrekgarantie door omstandigheden worden ingetrokken

Voorbehoud inzet TOP Class bus
Mocht door een onvoorziene omstandigheid het niet mogelijk zijn om voor een TOP Class busreis, voor de gehele reis of voor een deel van de reis, een TOP Class bus in te zetten, dan bedraagt de maximale compensatie € 5 per reisdag, per persoon, voor de reisdagen dat er geen gebruik van de TOP Class bus kon worden gemaakt.

Lokale gebruiken/gewoonten en feestdagen
Een vakantie in het buitenland betekent kennismaken met andere gewoonten, cultuur, mensen en ander eten. Dit is natuurlijk anders dan je thuis gewend bent. Het is een aspect om met de verwachtingen van je vakantie rekening te houden. Het is mogelijk dat (door jezelf) ter plaatse geplande excursies of reisonderdelen komen te vervallen vanwege lokale gebruiken. Elke regio, stad of dorp kent zijn eigen gebruiken, tradities en feesten. Ook is het mogelijk dat plaatselijke autoriteiten bepaalde bezienswaardigheden onaangekondigd sluiten. Tijdens feestdagen en religieuze feesten is het bijvoorbeeld mogelijk dat een kerk niet toegankelijk is of dat een monument gesloten is voor bezoek. Tijdens het samenstellen van ons aanbod en de publicatie hiervan is hier geen rekening mee gehouden.

Fooien
Het geven van fooien op bepaalde bestemmingen is soms een verwachting, een normaal gebruik of zelfs een verplichting. De keus ligt uiteraard bij jezelf of de geboden diensten naar wens zijn geweest en of je hier een fooi voor over hebt.

Lokale bussen
De ANVR bus-classificaties en/of andere vermelde bus-classificaties (TOP Class) zijn niet van toepassing op de in het aanbod opgenomen reizen, programmadagen of excursies waar gebruik wordt gemaakt van een lokale bus en/of chauffeur als gevolg van force majeur (bijvoorbeeld defecte bus) en/of het rij- en rusttijdenbesluit. Het kan voorkomen dat een lokaal ingehuurde bus al dan niet met chauffeur, bijvoorbeeld niet is voorzien van een toilet. Het ontbreken van een toilet aan boord van de bus kan dan nooit een reden zijn voor ontbinding van de reisovereenkomst voorafgaande aan het vertrek. KRAS Busreizen kan achteraf niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele negatieve consequenties. Lokaal ingehuurde bussen en/of chauffeurs voldoen vanzelfsprekend wel aan de lokaal geldende veiligheidseisen.

Toeristenbelasting
In enige landen geldt dat er toeristenbelasting betaald moet worden. Vaak is de toeristenbelasting bij de reissom inbegrepen. Bij bepaalde reizen is het niet mogelijk om de toeristenbelasting in de reissom te verwerken. Per bestemming wordt door de lokale overheid bepaald of de toeristenbelasting ter plaatse betaald dient te worden. In die gevallen dien je de toeristenbelasting zelf ter plaatse nog te betalen.

Accommodatie
Informatie over de accommodatie waar je tijdens de reis verblijft, vind je op de informatiepagina van de betreffende reis onder het tabblad ‘hotel’ op de website www.krasbusreizen.nl. Voor een deel van ons aanbod zal op het moment van boeking de accommodatie(s) nog niet bekend zijn. In de reispapieren die je ca. 8 dagen voor vertrek ontvangt, staat vermeld in welke accommodatie(s) je zult verblijven. KRAS Busreizen behoudt zich te allen tijde het recht voor een andere accommodatie van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden. Als de mogelijkheid het toelaat word je hiervan voor vertrek over geïnformeerd. Tijdens je verblijf ben je zelf verantwoordelijk voor de accommodatie. Bijvoorbeeld diefstal of schade van inventaris of objecten valt onder je eigen aansprakelijkheid, ongeacht of de schade of diefstal door jezelf of derden is veroorzaakt. Kosten die hier eventueel uit voortvloeien, kunnen op je verhaald worden.

Verzorging
Heeft de door jou geboekte reis verzorging op basis van halfpension (ontbijt en diner) of volpension (ontbijt, lunch en diner) of all-inclusive (minimaal ontbijt, lunch en diner), dan begint de verzorging met het diner op de eerste dag en eindigt de verzorging met het ontbijt op de laatste dag. Wanneer een busreis een late heenreis en/of vroege terugreis heeft, waardoor je hetzij het diner op de eerste dag, hetzij het ontbijt op de laatste dag zou missen, zal hier geen restitutie voor worden gegeven. Indien de terugreis vroeg in de ochtend aanvangt, worden vaak ontbijtpakketten samengesteld ter vervanging van het ontbijt. Wanneer er wordt gesproken over buffetvorm, dan betekent dit niet dat er enorm veel keus is, maar dat de maaltijd niet aan tafel zal worden geserveerd.

Accommodatie classificatie
Voor accommodaties gaan wij normaal gesproken uit van de classificatie die door de betreffende autoriteiten van het land op je bestemming is toegekend. Het is mogelijk dat de classificatie van een accommodatie is gebaseerd op een eigen waardering, gebaseerd op de plaatselijke normen, waarden, faciliteiten etc. De gepubliceerde afbeeldingen geven een indruk van de betreffende accommodatie. Het is echter niet zo dat iedere hotelkamer hetzelfde is qua afmetingen, uitrusting en uitzicht. Het kan daarom voorkomen dat de hotelkamer ter plaatse afwijkt van de gepubliceerde afbeeldingen.

Schoonmaak accommodatie
De aangeboden accommodaties door KRAS Busreizen worden met zorg schoongemaakt. De accommodatie-verschaffer is echter zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de schoonmaak. Bij klachten over de schoonmaak dien je deze ter plaatse direct kenbaar te maken aan de accommodatie-verschaffer en chauffeur en/of reisleider. In de meeste gevallen kan je klacht direct worden opgelost.

Airco
Als in de beschrijving melding wordt gemaakt van airco en/of airconditioning, dan is het mogelijk dat deze alleen gedurende de warmste periodes en/of bepaalde uren gedurende die dag functioneert. De airconditioning kan ook mogelijk centraal worden geregeld.

1- en 3-persoons kamers
De beschikbaarheid van 1- en 3-persoons kamers is vaak beperkt. Ondanks dat je voor deze kamers mogelijk een toeslag moet betalen, kunnen de kamers minder zijn wat betreft kwaliteit, grootte en ligging. Dit is een internationaal gegeven waar KRAS Busreizen geen invloed op heeft. Bij een aantal hotels is het mogelijk een 3-persoons kamer aan te vragen. Je dient dit dan aan te geven bij boeking. Vaak betaal je de gewone reissom. In de meeste gevallen zal een derde bed op een 2-persoons kamer worden bijgeplaatst. Door het bijplaatsen van een extra bed wordt de leefruimte kleiner.

Ligging accommodatie en geluidsoverlast
Als in de beschrijving van een accommodatie melding wordt gemaakt van een ‘levendige omgeving’, een ‘centrale ligging’ of ‘in de nabijheid of op loopafstand’ van bijvoorbeeld bars, restaurants en/of winkels, betekent dit meestal dat er sprake is van drukte in de directe omgeving of van drukte van bijvoorbeeld verkeer en de hiermee samenhangende geproduceerde geluiden. Geluidsoverlast door (bouw)werkzaamheden is niet te voorkomen. Als het werkzaamheden betreft die in opdracht van derden of bijvoorbeeld een gemeentelijke instantie (openbare werken) worden uitgevoerd, kunnen wij hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Als de werkzaamheden plaats vinden in de door jou gekozen accommodatie zullen wij te allen tijde proberen je tijdig te informeren en een passende oplossing te bieden. Het kan helaas voorkomen dat je met bouwwerkzaamheden wordt geconfronteerd, waarvan ook KRAS Busreizen niet op de hoogte was gesteld.

Extra faciliteiten
Mogelijke vermelding van kosten voor bijvoorbeeld het gebruik maken van het zwembad, wellness, spa, (sport) faciliteiten etc, houdt niet automatisch in dat álle faciliteiten gratis zijn als wij dat niet vermelden. Aan gebruik van bijvoorbeeld een minibar, badhanddoeken bij het zwembad etc. zijn vaak kosten gebonden. Deze kosten verneem je ter plaatse, evenals eventuele andere voorbehouden. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld: openingstijden, seizoen, leeftijd, beperkt aantal of aanbod en gebruik van etc.

Borgsom
Het kan voorkomen dat je ter plaatse wordt gevraagd een borgsom te betalen voor bijvoorbeeld het gebruik van telefoon, minibar of als garantiestelling. Je krijgt de betaalde borgsom terug bij vertrek of in uitzonderlijke gevallen wordt de borgsom binnen 28 dagen terugbetaald op je bankrekening. Het terugkrijgen van de borgsom is een zaak tussen jou en de accommodatie-verschaffer. KRAS Busreizen is hier niet voor verantwoordelijk en zal in geval van bijvoorbeeld een conflict hier niet in bemiddelen.

Ligbedden en parasols
Bij de omschrijving van de accommodatie wordt mogelijk de aanwezigheid van ligbedden en/of parasols kenbaar gemaakt. De beschikbaarheid van de ligbedden en/of parasols is vaak niet evenredig verdeeld over het totaal aantal gasten die op dat moment in de accommodatie verblijven. KRAS Busreizen kan niet verantwoordelijk worden gehouden indien je geen gebruik hebt kunnen maken van de beschreven faciliteiten.

Fouten voorbehouden
Deze algemene voorwaarden zijn met grote zorg samengesteld. Het is mogelijk dat ondanks onze inspanningen fouten in teksten en/of prijzen zijn ontstaan. De hier gepubliceerde algemene voorwaarden kunnen gedurende het jaar worden aangepast.

Volledig uitklappen

Actievoorwaarden

Vroegboekkorting

Actie: Vroegboekkorting

• Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie: ‘Vroegboekkorting' (hierna: “korting”), georganiseerd door KRAS Busreizen gevestigd aan de Bernseweg 22a, 5324 JW Ammerzoden (hierna: “KRAS Busreizen”).
• Je profiteert vanaf 6 januari 2023 tot en met 10 januari 2023 van € 25,- korting per boeking op reizen met vertrek vanaf 6 januari 2023 t/m 31 december 2023.
• De website laat op de kassabon direct zien of de korting van toepassing is. Indien er op de kassabon geen korting wordt getoond, is de korting niet van toepassing op de geselecteerde reis.
• De korting geldt per boeking en niet op de reissom per persoon.
• De korting geldt op alle aangeboden busreizen waar het rode label ‘’ Vroegboekkorting’’ staat weergegeven.
• Deze actie is geldig bij boekingen voor minimaal 1 persoon ouder dan 18 jaar, gemaakt tussen 6 januari 2023 tot en met 10 januari 2023.
• Reeds bestaande reserveringen komen niet in aanmerking voor de korting.
• Na boeking via de website wordt de reservering definitief middels een bevestiging die naar het door je bij de boeking opgegeven e-mailadres wordt verstuurd.
• De korting is direct zichtbaar in het boekingsproces en op je factuur.
• Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze actie, mits deze meerderjarig is. De boeking die je verricht mag wel mede ten gunste komen van een minderjarige.
• Op het reisaanbod zijn naast deze actievoorwaarden ook onze algemene (reis)voorwaarden van toepassing.
• De korting geldt niet in combinatie met andere acties en/of kortingen.
• Indien een reis onverhoopt door KRAS Busreizen wordt ingetrokken, wegens bijvoorbeeld het niet bereiken van het aantal minimum deelnemers of een overmacht situatie of calamiteit, en hierdoor de reisovereenkomst wordt ontbonden door KRAS Busreizen, kan de som van de korting niet leiden tot terugbetaling van deze som. Deze vervalt en kan slechts nog worden aangewend voor de door KRAS Busreizen alternatief aangeboden reis. Indien het alternatief niet past binnen de wensen van de boeker, vervalt de waarde van de korting definitief.
• De waarde van de korting kan nooit leiden tot enige uitkering in de vorm van contante betaling of anderszins, nog kan deze in geval van annulering na het aangaan van een reisovereenkomst leiden tot terugbetaling in contanten of een nieuwe korting.
• Aan druk- en/of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.
• KRAS Busreizen mag te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande kennisgeving, de voorwaarden van deze actie en/of de voorwaarden van de uitgereikte prijzen wijzigen of beëindigen.
• In alle situaties waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, is het besluit voorbehouden aan KRAS Busreizen.
• Door gebruik te maken van deze korting, verklaar je kennis te hebben genomen van en stem je in met deze actievoorwaarden.
• Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
Ammerzoden 6 januari 2023

Actie verlengd tot en met 11 januari 2023
Ammerzoden 9 januari 2023

Actie verlengd tot en met 17 januari 2023
Ammerzoden 11 januari 2023

Actie verlengd tot en met 23 januari 2023
Ammerzoden 17 januari 2023

Kerst korting / Nieuwjaarskorting

Actie: Kerst Korting / Nieuwjaarskorting

• Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie: ‘Kerst Korting' (hierna: “korting”), georganiseerd door KRAS Busreizen gevestigd aan de Bernseweg 22a, 5324 JW Ammerzoden (hierna: “KRAS Busreizen”).
• Je profiteert vanaf 23 december 2022 tot en met 28 december 2022 van € 25,- korting per boeking op reizen met vertrek vanaf 1 januari 2023 t/m 31 december 2023.
• De website laat op de kassabon direct zien of de korting van toepassing is. Indien er op de kassabon geen korting wordt getoond, is de korting niet van toepassing op de geselecteerde reis.
• De korting geldt per boeking en niet op de reissom per persoon.
• De korting geldt op alle aangeboden busreizen waar het rode label ‘’ Kerst Korting’’ staat weergegeven.
• Deze actie is geldig bij boekingen voor minimaal 1 persoon ouder dan 18 jaar, gemaakt tussen 23 december 2022 tot en met 28 december 2022.
• Reeds bestaande reserveringen komen niet in aanmerking voor de korting.
• Na boeking via de website wordt de reservering definitief middels een bevestiging die naar het door je bij de boeking opgegeven e-mailadres wordt verstuurd.
• De korting is direct zichtbaar in het boekingsproces en op je factuur.
• Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze actie, mits deze meerderjarig is. De boeking die je verricht mag wel mede ten gunste komen van een minderjarige.
• Op het reisaanbod zijn naast deze actievoorwaarden ook onze algemene (reis)voorwaarden van toepassing.
• De korting geldt niet in combinatie met andere acties en/of kortingen.
• Indien een reis onverhoopt door KRAS Busreizen wordt ingetrokken, wegens bijvoorbeeld het niet bereiken van het aantal minimum deelnemers of een overmacht situatie of calamiteit, en hierdoor de reisovereenkomst wordt ontbonden door KRAS Busreizen, kan de som van de korting niet leiden tot terugbetaling van deze som. Deze vervalt en kan slechts nog worden aangewend voor de door KRAS Busreizen alternatief aangeboden reis. Indien het alternatief niet past binnen de wensen van de boeker, vervalt de waarde van de korting definitief.
• De waarde van de korting kan nooit leiden tot enige uitkering in de vorm van contante betaling of anderszins, nog kan deze in geval van annulering na het aangaan van een reisovereenkomst leiden tot terugbetaling in contanten of een nieuwe korting.
• Aan druk- en/of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.
• KRAS Busreizen mag te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande kennisgeving, de voorwaarden van deze actie en/of de voorwaarden van de uitgereikte prijzen wijzigen of beëindigen.
• In alle situaties waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, is het besluit voorbehouden aan KRAS Busreizen.
• Door gebruik te maken van deze korting, verklaar je kennis te hebben genomen van en stem je in met deze actievoorwaarden.
• Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
Ammerzoden 22 december 2022

Actie verlengd tot en met 29 december 2022.
Ammerzoden 28 december 2022

Actie verlengd tot en met 3 januari 2023. Daarnaast is de actie hernoemd van Kerstkorting naar Nieuwjaarskorting.
Ammerzoden 29 december 2022

Actie verlengd tot en met 5 januari 2023.
Ammerzoden 4 januari 2023

Winactie Facebook

Verloting reischeque t.w.v. € 250 onder nieuwe én huidige volgers van de Facebookpagina van KRAS Busreizen.

Actie
• Actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie ‘Winactie Facebook' (hierna: “actie”), georganiseerd door KRAS Busreizen gevestigd aan de Bernseweg 22a, 5324 JW Ammerzoden (hierna: “KRAS Busreizen”).
• Looptijd: de looptijd van de actie is van 27 november 2022, 00.01 uur t/m 30 december 2022 09.00 uur.
• Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun ouder/verzorger te hebben verkregen voor deelname aan de actie en dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek van KRAS Busreizen te overleggen.
• Door deelname aan de actie gaat deelnemer akkoord gaat met de actievoorwaarden en de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

De prijs
• De prijs is een KRAS Busreizen Reischeque ter waarde van € 250,- met een geldigheidsduur tot en met 31 oktober 2023.
• De prijs is uitsluitend geldig als een (deel)betaling op door KRAS Busreizen aangeboden arrangementen welke staan gepubliceerd op www.krasbusreizen.nl.
• De prijs kan niet uitgekeerd worden in contanten of in andere waardebonnen.
• Aan het inwisselen van de prijs kunnen geen rechten worden ontleend.
• De prijs zal op naam van de winnaar worden geplaats. De prijs is niet overdraagbaar.
• Over de uitslag en toekenning van de prijs alsmede het inwisselen van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

De winnaar
• De winnaar wordt bepaald door een onafhankelijke KRAS Busreizen jury. De winnaar is een deelnemer die voldoet aan de voorwaarden voor deelname.
• De winnaar krijgt zal op 31 december vóór 24.00 uur worden bekend gemaakt op de Facebookpagina van KRAS Busreizen (www.facebook.com/krasbusreizen).
• Indien de winnaar geen gebruik kan of wil maken van de prijs, dan vervalt het recht op de prijs. KRAS Busreizen is niet gehouden de prijs aan een andere deelnemer toe te wijzen. •
Over de keuzeselectie, winnaar of prijs wordt met andere deelnemers en/of derden gecorrespondeerd.

Overige
• KRAS Busreizen behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
• KRAS Busreizen mag te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande kennisgeving, de voorwaarden van deze actie en/of de voorwaarden van de uitgereikte prijzen wijzigen of beëindigen.
• Aan druk- en/of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.
• Inzendingen die worden beoordeeld als immoreel, obsceen, godslasterlijk of niet in lijn met het imago en campagne van KRAS Busreizen, worden gediskwalificeerd.
• KRAS Busreizen behoudt zich het recht voor om, uitsluitend naar eigen oordeel, inzendingen op ieder moment te diskwalificeren.

Ammerzoden 27 november 2022