Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. KRAS Busreizen is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door KRAS Busreizen gecreëerde site. KRAS Busreizen wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. KRAS Busreizen geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door KRAS Busreizen uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van KRAS Busreizen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. KRAS Busreizen is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. KRAS Busreizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. KRAS Busreizen is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Cookies

Cookiebeleid
Het hoofdstuk Cookies cumuleert met het hoofdstuk Privacy. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Via de cookieverklaring kun je de toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In ons privacybeleid vindt je meer informatie over wie we zijn, hoe je contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Als je vragen hebt over je toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming alstublieft.

Copyright

Alle rechten berusten bij KRAS Busreizen, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo snel mogelijk weten. Er mag niet van KRAS Busreizen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Privacy Policy

Privacybeleid
KRAS Busreizen hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Op deze pagina geven wij duidelijke informatie over hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. KRAS Busreizen stelt alles in het werk om je privacy te waarborgen en houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens
"Persoonsgegevens" zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon; een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect geïdentificeerd kan worden. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over het reisaanbod van KRAS Busreizen. De verzamelde persoonsgegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht. Je gegevens worden ook niet verstrekt of openbaar gemaakt aan andere partijen dan KRAS Busreizen, met als uitzondering geldend de partijen welke je gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de geboekte reis. Geven we je gegevens aan iemand anders dan lees je op deze pagina waarom en wanneer wij dat doen.

Beveiliging van je persoonsgegevens
Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Verwerking persoonsgegevens
KRAS Busreizen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons heb verstrekt. Daarnaast verzamelen wij gegevens door middel van cookies en vergelijkbare technologieën. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, email adres, (mobiel) telefoonnummer, geslacht, lengte (fiets- langlaufhuur), schoenmaat (langlaufhuur), gegevens van thuisblijvers + telefoonnummer voor noodgevallen, kopie paspoort en/of ID gegevens, preferenties, transactiegedrag, bankgegevens, IP-adres en informatie over je aankopen en het gebruik van onze website.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens
KRAS Busreizen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: De door je opgegeven gegevens met betrekking tot je gezondheid die benodigd zijn voor de uitvoering van de reisovereenkomst zoals bijvoorbeeld dieetwensen, mobiliteitsbeperkingen en/of het gebruik van (medische) hulpmiddelen.

Doel verzamelde gegevens
KRAS Busreizen verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: Uitvoeren van de reisovereenkomst zoals bijvoorbeeld afhandelen van je betaling en toesturen van de reispapieren. Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamegids. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of te verbeteren. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of reizen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen je gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien wet- of regelgeving ons verplicht om je persoonsgegevens korter of langer te bewaren, of in geval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Wat doen wij nooit met je gegevens
We gebruiken je gegevens nooit om je andere prijzen te tonen dan andere klanten. Onze klanten zien altijd dezelfde prijzen voor onze reizen. Het is natuurlijk wel mogelijk dat klanten een verschillende reissom hebben betaald door bijvoorbeeld gebruik te maken en/of mee te doen aan een kortingsactie of prijsvraag.

Link naar andere websites
Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Klantenservice:
Je kunt met ons in contact komen door te bellen, mailen of het contactformulier op onze website in te vullen. Om onze dienstverlening te optimaliseren, maken we gebruik van je gegevens en maken we noodzakelijke aantekeningen die kunnen worden bewaard.

Minderjarigen
KRAS Busreizen verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Delen persoonsgegevens
KRAS Busreizen verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Thuisblijvers
Tijdens het boekingsproces wordt je gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat je de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit. Wij vragen hierbij om een naam en (mobiel) telefoonnummer van de thuisblijver.

Account KRAS Busreizen
In je account op krasbusreizen.nl slaan we onder andere de volgende informatie op: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, reisbescheiden, facturen en betalingen en andere opgegeven informatie en interesses.

Verzekeringen
Sluit je bij ons een reis- of annuleringsverzekering af dan worden je gegevens doorgestuurd naar de betreffende verzekeringsmaatschappij.

Nieuwsbrief
KRAS Busreizen bied je de mogelijkheid om aan te melden op onze digitale nieuwsbrief. Zo blijft je op de hoogte van de laatste aanbiedingen, acties en nieuwsberichten. Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen kun je je afmelden via de knop ‘afmelden’ onderaan in de nieuwsbrief of door een email te sturen naar info@krasbusreizen.nl.

Plaatsing reviews
Na afloop van je reis is het mogelijk dat je een email of bericht van ons ontvangt om een review te schrijven. Je hebt hierbij de mogelijkheid om al dan wel of niet je naam te tonen aan andere bezoekers die je review kunnen lezen op onze website. Tevens word je de mogelijkheid geboden om aan te geven of wij naar aanleiding van de geschreven review contact met je mogen opnemen. Het geven van een review is overigens niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld.

Prijsvragen en acties
Indien je meedoet aan een prijsvraag of soortgelijke actie, dan vragen wij je naam, adres en emailadres. Door het verkrijgen van deze gegevens is het mogelijk voor KRAS Busreizen om de prijswinnaar(s) bekend te maken. Daarnaast meten wij op deze manier de respons op de betreffende prijsvraag of actie. Op acties en prijsvragen zijn actievoorwaarden van toepassing. Deze kun je op de website terugvinden.

Social media
Stel je via social media een vraag of opmerking aan ons en/of zien wij een vraag of opmerking voorbijkomen, dan is het mogelijk dat we dat bericht en je accountnaam bewaren zodat we op je vraag en/of opmerking kunnen reageren. De social media buttons op deze website zijn links naar de betreffende social media pagina’s. Indien je op een social media button klikt, is het mogelijk dat je persoonsgegevens worden verwerkt door de betreffende social media dienst.

Gegevens aanpassen, verwijderen of inzien
Het is altijd mogelijk om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking daarvan door KRAS Busreizen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@krasbusreizen.nl. KRAS Busreizen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy policy
KRAS Busreizen behoud het recht voor het aanbrengen van wijziging en aanvullingen in de privacy policy. Bezoek regelmatig deze pagina voor het meest recente beleid.

Opmerkingen en klachten
KRAS Busreizen neemt de bescherming van je gegevens zeer serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons op.